Společnost disponuje:


     - 2 ks totálních stanic (Geodimeter 620S a Leica TPS1203 SmartStation)

            - 1 ks mobilní aparatury LEICA GPS System 1200 – SmartRover

            - 1 ks přístroje pro zvlášť přesné měření výškových posunů Zeiss Ni002

            - 1 ks optickým provažovačem Zeiss PZL100

            - 1 licencí grafického prostředí Bentley PowerMap v.8 s možností exportu
           do formátu DWG/DXF

            - 1 licencí geodetického výpočetního programu Groma v.11

            - 1 dodávkovým vozem VW Caddy maxi

            - 1 terénním vozem Land Rover Defender 110 Tdi

Tato stránka je XHTML 1.0 a CSS 2.1 validní. Je použita metodika MVČR dle zákona č. 81/2006 Sb.
Tento web splňuje základy norem WCAG úrovně "A" a Section 508. Správce: web@oregonstar.cz