Služby v oblasti katastru nemovitostí


Geometrické plány pro oddělení

Geometrické plány pro zaměření

Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene

Vytyčování hranic pozemků z dokumentace katastru

Služby v oblasti inženýrské geodézie


Inženýrské sítě

Geodetické práce na stavbách

Tato stránka je XHTML 1.0 a CSS 2.1 validní. Je použita metodika MVČR dle zákona č. 81/2006 Sb.
Tento web splňuje základy norem WCAG úrovně "A" a Section 508. Správce: web@oregonstar.cz