- název firmy: Oregon Star

- právní forma: Společnost s ručením omezeným, IČO: 27 11 63 28

- společnost založena v roce 2004


- statutární zástupce: Ing. Tomáš Bartík

 - úplná adresa pro poštovní styk:
   K Žalovu 221, 250 68 Řež, Česká republika

- mobilní telefon: (+420) 602 439 377

- E-mailová adresa: tomas.bartik@oregonstar.cz


Tato stránka je XHTML 1.0 a CSS 2.1 validní. Je použita metodika MVČR dle zákona č. 81/2006 Sb.
Tento web splňuje základy norem WCAG úrovně "A" a Section 508. Správce: web@oregonstar.cz